منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
راز کسب درآمد از اینترنت

راز کسب درآمد از اینترنت

آموزش ASP.NET Core MVC

آموزش ASP.NET Core MVC

پروژه زلزله ( سختی دیوار برشی)

پروژه زلزله ( سختی دیوار برشی)

درآمد از اینترنت

درآمد از اینترنت

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشات مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشات مصالح ساختمانی

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

پروژه طراحی معماری ویلای دو طبقه

پروژه طراحی معماری ویلای دو طبقه

گروه محصول -> گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكاقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 24     کد محصول :976در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
مصرف داخلي نيروگاه :
انرژي لازم جهت تغذيه مصارف داخلي نيروگاه از جمله موتور پمپ هاي روغني و آب روغن و سوخت و فن هاي مختلف و غيره از انرژي توليدي خود نيروگاه تأمين مي گردد . جهت تغذيه مصارف داخلي يك نيروگاه كه در شكل صفحه نشان داده شده است . انرژي لازم جهت مصارف داخلي هر يك از واحدها از خروجي ژنراتور اصلي مربوطه انشعاب مي گردد و در اين مدار هم به علت اشكالات احتمالي در شبكه ها مي تواند فيدر مصرف داخلي دچار تغييرات ولتاژ و فركانس گردد ولي تغييرات فركانس را مي توان به علت جزئي بود نشان پذيرفت همان طوريكه اشاره شد تغييرات شديد ولتاژ به علت ايجاد اتصال كوتاه در بيرون از شبكه مي تواند با عملكرد سريع حفاظتهاي مدرن در كوتاهترين زمان طوري محدود شود كه به فيد مصرف داخلي هيچ گونه صدمه اي وارد نگردد به علاوه ولتاژ اوليه ترانس مصرف داخلي كه انشعاب آن بلافاصله بعد از ژنراتور قرار دارد ولتاژ خروجي ترانس برابر ولتاژ باسهاي مصرف داخلي مي باشد بالاترين مقدار را در اثر يك اتصال كوتاه در شبكه به علت افت ولتاژ در ترانس واحد و مسير كابلها با نقطه اتصال كوتاه داراست اين تغييرات هم بدين طريق حفاظت مي گردد كه تحريك ژنراتور در موقع بروز اتصال كوتاه در شبكه بطور اتومات به وسيله تنظيم كننده ولتاژ سريع تقويت مي شود و مسئله مهم بخصوص در اين نوع مدار اين است كه تاسيسات مصرف داخلي هر واحد بكلي از هم مجزا بوده بطوريكه اشكال در يك واحد هيچ گونه اثري در واحدهاي ديگر نخواهد داشت جهت راه اندازي واحدهاي بخاري از حالت ساكن احتياج به يك منبع تغذيه جداگانه اي است كه اين انرژي معمولا‍‌َ از شبكه اصلي گرفته مي شود .
1-3- مشخصات مصرف داخلي نيروگاه نكا :
نيروگاه حرارتي نكا داراي مصرف كننده هاي مختلف با سطح ولتاژهاي مختلف         مي باشد مصرف كننده هاي V 24 و V 48 كه براي تغذيه سولونوئيد والوها و كارتهاي فرمان ابزار دقيق استفاده مي شود و مصرف كننده هاي V 220 و V 380 كه براي روشنايي و موتورها با قدرت پايين تر استفاده مي شود و بعضي از الكتروموتورها قدرت آن زياد بوده و تغذيه آن برق KV 3/6 مي باشد به همين منظور براي هر واحد يك سوييچ گير KV 3/6 و براي چهار واحد يك سوييچ گير KV 3/6 مشترك در نظر گرفته شده است . در زماني كه ژنراتور واحد ولتاژ داشته باشد . از خروجي KV 21 ژنراتور يك انشعاب گرفته شده و به ترانس BT مي رود . اين ترانس داراي دو سيم پيچ خروجي مي باشد كه هر كدام برق KV 21 را تبديل به KV 3/6 مي كنند و يك خروجي آن كه باس BA و خروجي ديگر آن به باس BB مي رود . اين دو باس مصرف كننده هاي بزرگ را تغذيه مي كنند . همچنين از اين باسها چهار انشعاب گرفته شده و به ترانسهاي CT1 , CT2 , CT3 , CT4 مي رود و تبديل به V 380 مي شود و مصرف كننده هاي V 380 از اين طريق تغذيه مي شوند . در صورتي كه ژنراتورها خروجي نداشته باشد و در ابتداي راه اندازي از طريق شبكه دو عدد ترانس T6 , T5 در پست نيروگاه در نظر گرفته شده است كه يك خروجي آنها KV 20 مي باشد و خروجي T5 به ترانس استارت آپ 10 BT 01 و خروجي T6 به ترانس استارت آپ 10 BT 02  مي رود و در اين ترانسها برق KV 20 تبديل به KV  3/6 شده و خروجي آن به باسهاي 10 BN و 10 BM كه سويچ گير KV  3/6 مشترك را تشكيل مي دهد مي رود . از اين طريق ما مي توانيم در ابتداي راه اندازي استفاده كرده و واحد را راه اندازي نماييم . اين باسها در حالت كار عادي واحدها نيز در مدار بوده مرف كننده هاي KV 3/6 عمومي نظير كمپرسورها را تغذيه مي نمايد . اگر چنانچه بخواهيم كار تعميراتي روي ترانسها انجام دهيم . بعنوان مثال اگر بخواهيم مقره هاي ترانس T6 را شست و شو دهيم يا تعميرات روي بريكرهاي KV 20 مربوط به واحد بخار (4482) را انجام دهيم مي توان باس كوپلر (10 CA / CB مربوط به كمپرسورها ) و ( 10 CC / CD مربوط به تاسيسات شيمي ) و ( 10 CG / CH مربوط به تجهيزات آب دريا ) و ( 10 CE / CF مربوط به تاسيسات روشنايي) و ( 10 CJ / CK مربوط به تجهيزات سوخت رساني) را با OFF كردن بريكرهاي فوق از 10 BM همزمان ON نمود
در موقع انجام اين مانور لازم است كه اپراتور كمپرسورخانه در محل كمپرسورها حضور داشته باشد و يكي از كمپرسورهاي  15 يا 16 بطور دستي در مدار و بقيه كمپرسورها در حالت اتومات باشند ( توسط اپراتور كمپرسورخانه) وقتي باس كوپلرها بسته شد به مسئول پست جهت بي برق كردن ترانس T6 و يا قطع كردن بويلر (4482) اطلاع داده شود (توسط اپراتور مسئول الكتريك يا مهندس شيفت) پس از قطع بريكر KV 20  (4482) يا OFF شدن ترانس T6 ، باس كوپلر 10 BN ، 10BM بطور اتوماتيك مي بندد و سپس تمامي باس كوپلر ياد شده همزمان با ON شدن تغذيه اصلي 10BM روي OFF قرار داده مي شود ديزلهاي اضطراري 1 و 2 مربوط به تاسيسات عمومي نيروگاه استارت و با ظرفيت 5/2 يا 3 مگاوات به مدار آورده مي شود (توسط اپراتور كمپرسورخانه) عمل استارت ديزلهاي جهت پايداري و سيفتي بيشتر شبكه انجام مي گيرد . حالا مهندس شيفت بهره برداري به مسئول پست جهت شروع كار تعميرات روي ترانس T6 يا بريكر (4482) اطلاع مي دهد . پس از اتمام كار تعميرات و انجام كار تعميرات و انجام تست هاي لازم روي ترانس T6 و يا بريكر 4482 مسئول پست خاتمه كار را به مهندس شيفت اطلاع داده و تحت نظارت مهندس شيفت توسط اپراتور الكتريك كه ولتاژ از طريق پست (T6) وصل شد دوباره تمامي باس كوپلرهاي ياد شده با OFF كردن بريكلرهاي فوق از 10 BM همزمان ON مي گردد و باس كوپلر 10 BM / BN قطع مي گردد . حال زماني كه ولتاژ KV 3/6 را روي تابلو مربوطه ديده ، كليد سنكروتاكت را در جايش قرار داده و 180 درجه به سمت راست چرخانده و سلكتور را در وضعيت تست قرار داده و بعد دكمه ON بريكلر 102θ 10 BM ، 103 θ 10 BM 00  مربوط به ترانس را فشار داده ، در اين موقع چراغ TEST OK روشن مي شود و بعد از خاموش شدن چراغ TEST OK سلكتور را در وضعيت اتومات قرار داده و دوباره فرمان ON صادر مي گردد در اين هنگام بريكلر با تاخير زماني بسته مي گردد . آنگاه مجدداَ مصرف كننده ها را روي 10 BM قرار مي دهند يعني بريكر تغذيه باس V 380 از طريق 10 BM وصل و همزمان باس كوپلر مربوطه قطع مي گردد . پس از اتمام اينكار يعني برقرار شدن 10 BM از طريق T6 كار مانور و عمليات در پست خاتمه يافته و وضعيت باسها و باس كوپلر به حالت عادي مي باشد .
2-3- مصرف داخلي ترانس اگزيلري (كمكي) (BT) ، ترانس سه سيم پيچه
چنانچه در شكل نشان داده شد كه اغلب از ان استفاده مي گردد در اين طرح شين مصرف داخلي به دو يا چندين قسمت تقسيم مي شود و هر قسمت توسط يك سيم پيچ زكوندر ترانس مصرف داخلي بطور جداگانه فيد (تغذيه) مي گردد . البته به جاي اينكه ترانسي با دو يا چندين سيم پيچي زكوندر استفاده شود مي توان جهت هر يك از شين ها ترانس كوچكتري در نظر گرفت و از ان طريق شين مربوطه را فيد نمود بدين ترتيب در هر قسمت سهم شبكه از مقدار قدرت اتصال كوتاه به نسبت تقسيم بندي ترانس كاسته مي شود بدين معني كه ما تقسيم بندي شين مصرف داخلي به دو شين تقريبا نصف مي گردد و هم چنين مقدار پيك اوليه جريان اتصال كوتاه تحويلي توسط موتورها در اثر يك اتصال كوتاه ابتدا به نسبت معيني كم گشته اما ابتدا بايد توجه داشت كه موتورهاي شين ديگر هم اينچنين جريان اما بطور خفيف از طريق سيم پيچي ترانس مربوطه بخود در هنگام اتصال كوتاه در يكي از قسمت ها به نقطه اتصالي فيد مي نمايد . تقسيم بار مصارف داخلي هر واحد بر روي شين ها مي تواند بطور سيميتريكال انجام گيرد بخصوص اينكه اين نوع تقسيم بندي جهت دو شن بسيار مفيد مي باشد چون موتورهاي مهم مانند اف دي فن ، بويلر فيد پمپ ، كندانسيت پمپ – (cw) پمپ اغلب به طور زوج در نظر گرفته مي شوند .
3-3- سيستم اتومات تغيير تغذيه داخلي واحدها
تغذيه داخلي هر يك از واحدها معمولاَ به دو طريق انجام مي پذيرد كه يكي از طريق ترانسهاي مصرف عمومي نيروگاه و ديگري توسط ترانس مصرف داخلي هر واحد  مي باشد كه در طريق دوم بايد ژنراتور در دور نامي و بار خروجي ژنراتور حداقل ده درصد فوايد نامي واحد باشد براي تغيير مصرف داخلي هر واحد از حالت اول به دوم مي توان از دستگاه سنكروسكوپ استفاده نمود و همزمان يكي از كليدها بسته و ديگري را باز نمود نظر به اينكه اين عمل يعني بسته نمودن يك كليد و باز نمودن كليد ديگر و در نتيجه تغيير تغذيه داخلي واحد از يك حالت به حالت ديگر و بالعكس بايد توسط اپراتور را انجام گيرد .
این فایل گزارش کارآموزی شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 24


   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

حجم:47300KB | بازدید :20

  مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان     این مجموعه ی بی نظیر شامل 1000 نقاشی در زمینه های دخترانه و پسرانه ، شخصیت های مذهبی ، شخصیت های کارتونی ( سیندرلا، هفت کوتوله،سفید برفی، شرک، مردعنکوبتی،هالک،پینیکیو، باب اسفنجی،توبیتی و...)، حیوانات ،...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

حجم:38915KB | بازدید :27

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی     شامل: طراحی ستون به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر - کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر ورق ها با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی- طراحی تیرلانه زنبوری وکنترل برش...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

حجم:38167KB | بازدید :33

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی     شامل: طراحی ستون بتنی با و بدون استفاده از نمودار به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر بتنی- کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی-...

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

حجم:35564KB | بازدید :19

  پاورپینت روسازی راه     شامل:   فصل اول روسازی راه فصل دوم خاک بستر فصل سوم زیر اساس و  اساس و رویه شنی فصل چهارم تثبیت خاک و مصالح شنی فصل پنجم قیر   طراحیه عالی با متن نوشتاری واضح   این پاورپینت 133 صفحه ای بصورت کامل و قابل...

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

حجم:31068KB | بازدید :21

  جزوه کامل راه سازی     شامل:   انواع قوس آزمایش تراکم انواع غلتک پلان مسیر نقشه های توپوگرافی قوس های قائم قوس های مرکب قوس های دایره محاسبه کیلومتراژ منحنی بروکنر منشور غیر قائم محاسبه حجم عملیات خاکی روش پلانیمتری روش...

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

حجم:26578KB | بازدید :14

  دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable                              شاید شما هم دوست داشته باشید همیشه نرم افزار Etabs را همراه داشته باشید و بدون نیاز به نصب آن را در هر کامپیوتری اجرا کنید و طراحی و آنالیز را...

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

حجم:17373KB | بازدید :26

  فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف         دراین فایل تصویری فیلم آموزش فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف (SAFE) با توضیحات کامل بصورت گفتاری توسط آموزش دهنده در فیلم برای شما عزیزان قرار داده شده است. کیفیت تصویرعالی و بمدت 9:21 دقیقه میباشد. در...

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

حجم:11651KB | بازدید :7

    فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان         این فیلم آموزشی ساخت اپل آی دی رایگان با کیفیت عالی  و در مدت زمان 11 دقیقه میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی میتوانید قدم به قدم مراحل ساخت اپل آی دی را شخصآ انجام دهید. امیدواریم از این آموزش...